اوضاع در اخرالزمان

جدیدترین مطالب اخرازمان که کمتر جایی یا خواندید در این وبلاگ خواهیدخواند

حدیث ابوالحسن رَبَعی مالکی که سندش را به رسول خدا(صلّى الله عليه وآله) می رساند:

هر گاه نبردهای خونین روی دهند، خداوند مردی از هم پیمانان را برمی انگیزد

که گرامیترین عربها در جنگاوران و نیکوترین آنان در جنگ افزارها می باشد، و خدا با

ایشان دین را نیرومند می کند. پس، اگر پادشاه در عراق کشته شود، کسی که

میانه اندام، انبوه ریش، مو سیاه(4) و دندانهای پیشین درخشنده می باشد، وای بر

عراقیها از پیروان بیرون رونده از دین وی. سپس مهدی از خاندان ما برمی شورد

که زمین را از دادورزی سرشار خواهد کرد، چنان ‏که از نابرابری لبریز شده بود(5).

اگر این روایت با همین نوشتار سخن رسول خدا(صلّی الله علیه وآله) باشد، پادشاهی که در عراق کشته می شود و آن وصفها را داراست، می تواند سازگار با صدّام تکریتی باشد، چنان که ما می بینیم، بی گمان، پس از آنکه صدّام نابود شد، کارهای تروریستی با دستان هواداران وی و بر جای ماندگان حزب بعث در این کشور آشکار، و ترس، کشتار و زخمی کردن بر عراقیها چیره شد، و گمانی نیست در آنکه این گروه ستمکار به زودی، در روزگار فرمانروایی اَصْهَب مروانی، بر عراق چیره می شوند.

از شگفتیهای این حدیث آن است که اشاره می کند به انبوه ریش بودن پادشاهی که در عراق کشته می شود، و بر کسی پوشیده نیست که صدّام در دوران زندگانی اش همواره ریشش را می تراشید، ولی پس از یورش امریکا و هم پیمانانش در 20 مارس 2003 بر عراق و گریختنش از بغداد به بخش الدَّوْرَه در جنوب تکریت، زادگاهش، ریشش را نگاه داشت، به گونه ای که دارای ریشی انبوه شد تا شناخته نشود، و همین گونه از پنهانگاهش بیرون آورده و دستگیر شد، و بر همین حال در زندان ماند تا آنکه در 30 دسامبر 2006 برابر 9 ذوالحجّه 1427 نابود شد.

گفتنی است، بی گمان، عربها ناعربانِ هم پیمان با قبیله های عرب را «هم پیمانان» -مَوالِی- می نامیدند، و مراد از مردی از هم پیمانان در اینجا، همان شعیب تمیمی پسر صالح می باشد که هم پیمان هاشمی خراسانی ای است که در آغازه های سال ظهور امام مهدی(علیه السّلام)، جنبش خود را از چین می آغازد، و در ماه رجبِ همان سال، در سَمَرْقَنْد قیام می کند، و هنگامی که نبردهای پرکشتار در سرزمینهای اسلامی روی دهند، سپاهش را با فرماندهی شُعَیْب به ایران، عراق و شام می آورد، و بی گمان، پیامبر گرامی(صلّی الله علیه وآله) شعیب را گرامیترین عرب بر شمرد؛ زیرا برای وی ریشه و خویشاوندی ای عربی می باشد.

نوشته شده در شنبه پانزدهم آذر 1393ساعت 22:49 توسط یاسر نجف ابادیان|

رسول خدا(صلّى الله عليه وآله وسلّم) فرمود:

پس از من چهار آشوب سوی شما می آیند: در نخستینِ آنها خونها، در دومیِ آنها

خونها و داراییها، در سومیِ آنها خونها، داراییها و پیش و پس روا شمرده می شوند،

و چهارمی ناشنوا، کور و فراگیر است که مانند جنبش موج در دریا می جنبد تا آنکه

کسی از مردم از آن پناهگاهی نمی یابد، و خانه ای از عرب و عجم نمی ماند، مگر

آنکه آن را از خواری و ترس پر می کند، شام را در بر می گیرد، عراق را می پوشاند

و جزیره را با دست و پایش می کوبد، و گروه مردمان (مسلمانان) در آن، مانند مالیده

شدن پوستِ چرمالی شده، مالیده می شوند، گرفتاری در آن سخت می شود،

به گونه ای که در آن پسندیده ناپسند، و ناپسند پسندیده می شود، کسی از مردم

نمی تواند در آن بگوید: نکن نکن. سپس آن را از سویی نمی دوزند، مگر آنکه از

سویی دیگر می شکافد. مرد در آن صبح می کند، در حالی که مؤمن است و شب

می کند در حالی که کافر است، و رهایی نمی یابد در آن، مگر کسی که دعا

می کند مانند دعای فرو رفته در دریا، آن آشوب دوازده سال پایدار می ماند.

سپس از میان می رود هنگامی که از میان می رود، در حالی که بی گمان،

فرات از کوهی از تلا پرده برداشته است. پس، بر سر آن کارزار می کنند

تا انکه از هر نه تن هفت تن کشته شوند(2).

بدان که بی گمان، این روایت در کتاب الفتن دو بخش شده بود، و ما آن دو را برای کامل شدن سودش، به هم پیوستیم و آن را به گونۀ درستش در اینجا نقل کردیم.

مراد از «جَزِیْرَه» در اینجا، همان بخش شمالی سرزمینهای میان رودهای دِجْلَه و فُرات است که از جنوب شرقی ترکیه و شمال و شرق سوریه آغاز می شود و به درون کشور عراق تا خودِ شهر تَکْرِیت بر کنارۀ باختری دجله و ویرانه های شهر اَنْبار بر کنارۀ خاوری فرات کشیده می شود(3).

نوشته شده در شنبه هشتم آذر 1393ساعت 22:57 توسط یاسر نجف ابادیان|

رسول خدا(صلّى الله عليه وآله وسلّم) فرمود:

پس از من چهار آشوب سوی شما می آیند: در نخستینِ آنها خونها، در دومیِ آنها

خونها و داراییها، در سومیِ آنها خونها، داراییها و پیش و پس روا شمرده می شوند،

و چهارمی ناشنوا، کور و فراگیر است که مانند جنبش موج در دریا می جنبد تا آنکه

کسی از مردم از آن پناهگاهی نمی یابد، و خانه ای از عرب و عجم نمی ماند، مگر

آنکه آن را از خواری و ترس پر می کند، شام را در بر می گیرد، عراق را می پوشاند

و جزیره را با دست و پایش می کوبد، و گروه مردمان (مسلمانان) در آن، مانند مالیده

شدن پوستِ چرمالی شده، مالیده می شوند، گرفتاری در آن سخت می شود،

به گونه ای که در آن پسندیده ناپسند، و ناپسند پسندیده می شود، کسی از مردم

نمی تواند در آن بگوید: نکن نکن. سپس آن را از سویی نمی دوزند، مگر آنکه از

سویی دیگر می شکافد. مرد در آن صبح می کند، در حالی که مؤمن است و شب

می کند در حالی که کافر است، و رهایی نمی یابد در آن، مگر کسی که دعا

می کند مانند دعای فرو رفته در دریا، آن آشوب دوازده سال پایدار می ماند.

سپس از میان می رود هنگامی که از میان می رود، در حالی که بی گمان،

فرات از کوهی از تلا پرده برداشته است. پس، بر سر آن کارزار می کنند

تا انکه از هر نه تن هفت تن کشته شوند(2).

بدان که بی گمان، این روایت در کتاب الفتن دو بخش شده بود، و ما آن دو را برای کامل شدن سودش، به هم پیوستیم و آن را به گونۀ درستش در اینجا نقل کردیم.

مراد از «جَزِیْرَه» در اینجا، همان بخش شمالی سرزمینهای میان رودهای دِجْلَه و فُرات است که از جنوب شرقی ترکیه و شمال و شرق سوریه آغاز می شود و به درون کشور عراق تا خودِ شهر تَکْرِیت بر کنارۀ باختری دجله و ویرانه های شهر اَنْبار بر کنارۀ خاوری فرات کشیده می شود(3).

نوشته شده در شنبه هشتم آذر 1393ساعت 22:57 توسط یاسر نجف ابادیان|

آشوب فراگیر در آخرالزّمان از گسترده ترین و پایدارترین آشوبهایی است که در خاورمیانه آشکار می شود، و بسیاری از زیندگان زمین از کشورها، گروهها و دینهای گوناگون، مانند روم، ترک، عرب، بربر، کرد و فارس از مسلمانان، مسیحیان، یهودیان و دیگران گرفتار آن می شوند، و این، به آشوب جهانی دجّال تک چشم می انجامد که کمتر کسی از بدی آن در آرامش خواهد بود.

پس از بررسی روایات اسلامی بیانگر رویدادهای آخرالزّمان می یابیم که بی گمان، پیش از قیام امام مهدی(علیه السّلام) و شورش دجّال تک چشم، مردم جهان، به ویژه خاورمیانه، در یک بازۀ زمانی 13 ساله دچار آشوبی فراگیر می شوند، و چنین می نماید که این آشوب در نخستین سال، با یورش امریکا و هم پیمانانش به عراق در 16 محرّم 1424 برابر 20 مارس 2003 آغازیده شد(1)، و پس از آنکه صدّام، فرمانروای عراق، کشته شد، آشوب به گونه ای نو با دستان گروهی بیرون رونده از دین از هواداران وی و بر جای ماندگان حزب بعث، در آن کشور پایدار ماند، و آشوب یادشده، در سال هشتم با دستان برخی گروههای تروریستی و پشتیبانی برخی دولتهای غربی، عربی و ترک درون سرزمین شام، به ویژه سوریه و لبنان، رفت و چهار سال در آنجا پایدار ماند، و ما اکنون، در آغاز سال سیزدهم از آن بازۀ زمانی هستیم، و چشم به راهیم که در ماه صفر آینده پرچم ابقع قیسی در مغرب، پرچم اصهب مروانی در جزیره و پرچم سفیانی در شام آشکار شود و آتش آن آشوب به گونه ای سخت تر و فراگیرتر از پیش، در سوریه و عراق زبانه کشد و به دیگر کشورها، به ویژه ایران، مصر و عربستان سعودی، برسد، و گمانی نیست در آنکه پس از گذشت چند ماه از نبرد زورگویان در قرقیسیا بر سر گنجی که فرات آن را در ماه شوّال سال ظهور امام مهدی(علیه السّلام) آشکار می سازد، این آشوب فراگیر در صفر سال قیام امام با نابودی زورگویان در سرزمین جزیره و عراق خاموش می شود، و سپس در پیِ اندک زمانی همه اش در شام پایان میابد

منبعhttp://akheruzzaman.blogfa.com/1393/08

نوشته شده در یکشنبه دوم آذر 1393ساعت 0:22 توسط یاسر نجف ابادیان|

نوسترادموس، پیشگوی اروپایی، نزدیک 460 سال پیش، در رباعی ای كه بیانگر رخدادهای ایران در آخرالزّمان است، جنگی پیوسته در پیِ بارندگی و گرسنگی را پیش بینی و به نقش فرانسه در بارۀ ایران اشاره کرده است:

باران، گرسنگی و جنگ در ایران باز نمی ایستد.

ایمانی بزرگ حاکمیّت را به زانو در می آورد.

کارهایی که در فرانسه آغاز شده بودند، همان جا پایان می یابند.

نشانه ای رازآلود برای کسی که در تنگناست(1).

بنا بر باور برخی کارشناسان، مراد نوسترادموس از «کارهایی که در فرانسه آغاز شده بودند» تصمیماتی است که زمامداران چهار کشور امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان، در کنفرانسی با میزبانی فرانسه، در ژانویه‌ ۱۹۷۹ برابر دی 1357، در جزیرۀ گوآدِلُوپ که از بخشهای وابسته به کشور فرانسه در دریای کارائیب است، گرفتند، و راه را برای رفتنِ روح الله خمینی -بنیادگزار انقلاب ایران- از عراق به فرانسه باز، و زمینۀ فروپاشی زمامداری محمّدرضا پهلوی -شاه ایران- را فراهم کردند.

جالب توجّه است اگر بدانید، اکنون پس از گذشت 34 سال از برگزاری کنفرانس گوآدلپ، و در جریان برگزاری نشست سومین دور گفتگوهای هسته ای ایران با 6 کشور امریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه، چین و آلمان، از 16 تا 18 آبان 1392 برابر 7 تا 9 نوامبر 2013، در ژنو، وزیر خارجۀ فرانسه، با بهانه جوییها و ارائۀ درخواستهایی فراتر از سطح این گفتگوها، آشکارا خواهان به شکست کشاندن روند سازش میان ایران و امریکا شد، تا زمینۀ درگیری نظامی دولتهای غربی با ایران را فراهم کند. بی گمان، در آینده ای نزدیک، چنان که نوسترادموس پیش بینی کرده است، شاهد کارهای پیدا و پنهان زیانبار دیگری در فرانسه و از سوی زمامداران این کشور در بارۀ ایران خواهیم بود.

برای دخالت فراتر از اندازۀ فرانسه در گفتگوهای هسته ای میان ایران و شش کشور یادشده سه دلیل بزرگ یافت می شوند:

نخست: فرانسویها با برچیدن پیمانهای شرکتهای نفتی و خودروسازی خود با ایران در جریان تحریمهای زورکی امریکا بر زیان ایران، زیانهای بسیاری کرده اند، و اکنون نگران پس ماندن از دیگر رقبای خویش در بستن پیمانهای سودآور تازه با ایران اند.

دوم: فرانسه تا پیش از اشغال لبنان با دست نیروهای سوری در سال 1976 م، نفوذ بسیاری در حاکمیّت سیاسی این کشور داشت که این وضعیّت سبب تأمین منافع فرانسه در لبنان و خاورمیانه و ایجاد امنیّت برای اسرائیل بود، و اکنون فرانسه با همدستی قطر، عربستان سعودی و اسرائیل، از زمامداران ایران می خواهد دست از پشتیبانی جنبش حزب الله لبنان بردارند تا با ناتوان شدن این گروه، زمینه برای بازگشت نفوذ سیاسی فرانسویها در لبنان فراهم شود.

سوم: فرانسه برای جلب خشنودی قطر، عربستان سعودی و اسرائیل، با درخواست پشتیبانی نکردن ایرانیان از سوریه و به شکست کشاندن گفتگوهای هسته ای و سازش نکردن ایران با دولتهای غربی، به ویژه امریکا، می خواهد پاسخی به روسیه دهد که همواره در برابر قطعنامه های سازمان ملل متّحد بر زیان سوریه می ایستد.

شایان یادآوری است، کمی پس از نشست سومین دور گفتگوهای هسته ای ایران با 6 کشور در ژنو، عربستان سعودی پیمان نظامیِ بزرگی با فرانسه بست، و زمامدارانِ اسرائیل خرسندی خود را از بهانه جوییها و پیشنهادهای فرانسویان در گفتگوهای ژنو آشکار کردند، و قطر نيز، در سه سال گذشته، بزرگترین سرمایه گذار خارجی در فرانسه بوده است.

---------------------------------------------------------------

1. متن انگلیسی و فرانسوی آثار نوسترادموس، سانتوری 1، رباعی 70 (ترجمۀ یکی از دانشمندان معاصر).

نوشته شده در یکشنبه یازدهم آبان 1393ساعت 0:48 توسط یاسر نجف ابادیان|

کره زمین ۳ روز در ماه آتی و از ۲۱ -۲۳ دسامبر برابر با ۳۰ آذر، ۱ و ۲ دی ماه ۱۳۹۳ در تاریکی مطلق فرو می رود.

به گزارش افکارنیوز، زمین از ۲۱ تا ۲۳ دسامبر ماه آینده ( ۳۰ آذر تا ۲ دی ماه ) به مدت سه روز در تاریکی مطلق فرو می رود، آیا این تاریکی مطلق به معنای پایان زندگی زمینیان است؟ آیا روزی که از سال های دور مبنی بر خاتمه یافتن زندگی انسان ها و مهاجرت به سایر سیاره ها پیش بینی شده بود، در ماه آتی فرا خواهد رسید؟ آخر الزمان در ماه آینده فرا می رسد!


جملاتی که خواندید شایعات یا حقایقی است که در سایت های مختلفی نجومی و ستاره شناسی منتشر شده است مبنی بر اینکه در ماه دسامبر زمین به مدت ۳ روز در تاریکی مطلق فرو می رود اما سرنوشت زمین پس از این ۳ روز تاریکی چه خواهد شد؟ چرا زمین ۳ روز در تاریکی مطلق فرو می رود؟ ناسا نیز این جمله را تایید کرده اما به شکل دیگری!


کارشناسان ناسا معتقدند زمین در ۲۱، ۲۲ و ۲۳ دسامبر در تاریکی ناشی از طوفانی های خورشیدی فرو خواهد رفت. "چارلز بولدن"، مدیر آژانس فضایی ناسا این خبر را تایید کرده و در ویدئوهایی که بر سایت ناسا قرار گرفته، شایعاتی مبنی بر پایان زندگی زمینیان را رد کرده و اعلام داشته است: "زمین در تاریکی فرو می رود اما به دلیل طوفان های خورشیدی نه دلایلی مانند اخر الزمان بودن و ..."


طوفان خورشیدی (یا طوفان مغناطیسی) پدیده انفجاری یا فورانی با منشا مغناطیسی در جو خورشید است که به آزاد شدن انرژی های فراوان می انجامد. به دلیل این پدیده، باد خورشیدی با سرعت و شدت بیشتری می وزد و ذرات باردار پر انرژی روانه منظومه شمسی می شوند که این ذرات به زمین رسیده و با میدان مغناطیسی بر هم کنش داشته و طوفان های خورشیدی را سبب می شوند. طوفان های خورشیدی باعت تیره شدن روز می شوند گویا شب هنگام فرا رسیده است.


طوفان خورشیدی می تواند باعث قطع شدن سیستم های ارتباطاتی، مختل شدن پروازها، حرکت کشتی ها، عملکرد ماهواره ها و حتی مختل شدن فعالیت فضانوردان و ... را در برداشته باشد. امریکا یکی از کشورهایی است که با بیشترین حجم طوفان های خورشیدی روبرو است و بنا به گزارش اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا NOAA مخفف (National Oceanic Association Administration) بیش از ۱۲۵۳ طوفان در بین سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۰ میلادی در امریکا به ثبت رسیده است که شدیدترین طوفان خورشیدی متعلق به کارینگتون بوده است.


اما این سازمان اعلام کرده است، پیش بینی دقیق اتفاقاتی که در این سه روز به وقوع خواهند پیوست بسیار دشوار است و نمی توان پیش بینی دقیقی را برای فعالیت های خورشیدی اعلام کرد.
lمنبع
http://www.afkarnews.ir/vdcae6nem49n0y1.k5k4.html

 

نوشته شده در یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 23:28 توسط یاسر نجف ابادیان|

چنین می نماید که پاییز سال 1393 پاییزی سرنوشت ساز خواهد بود!

پس از پدیدیدارشدن گروه داعش در عراق و شام،

گروه دامش نیز در مغرب (شمال افریقا) آشکار شد.

بنا بر این، امیدواریم اصهب در عراق و ابقع در مغرب

پدیدار شوند و در پیِ آن دو پرچم سفیانی در شام نمودار

شود. درگیری این سه پرچم بر سر زمامداری سوریه است.

امیر مؤمنان علی پسر ابو طالب(عليه السّلام) فرمود:

سه پرچم درگیر می شوند: پرچمی در مغرب، وای بر مصر از آنچه(1) فرود

می آید بر آنجا از ایشان (مغربیها)، و پرچمی در جزیره(2)، و پرچمی در شام...(3).

بی گمان، امام علی(عليه السّلام) در این حدیث به پرچم ابقع قیسی در مغرب و پرچم اصهب مروانی در جزیره و پرچم سفیانی در شام اشاره کرده است.


1. در همۀ نسخه های چاپی یافت شونده نزد ما از عقد الدرر ، در اینجا نادرست، «و ما» گزارش شده است که به «ممّا» اصلاح و ترجمه شد.

2. مراد از «جَزِیْرَه» در اینجا، همان بخش شمالی سرزمینهای میان رودهای دِجْلَه و فُرات است که از جنوب شرقی ترکیه و شمال و شرق سوریه آغاز می شود و به درون عراق تا خودِ شهر تَکْرِیت بر کنارۀ دجله و ویرانه های شهر اَنْبار بر ساحل فرات کشیده می شود (با بهره گیری از: برخی منابع).

3. عقد الدرر، ص 7-126، ب 4، ف 2.

 منبع

http://akheruzzaman.blogfa.com/post/64

 

نوشته شده در شنبه بیست و ششم مهر 1393ساعت 23:41 توسط یاسر نجف ابادیان|

حوثیهای یمن و یمانی موعود حوثیهای یمن از تبار امام حسن(علیه السّلام)، زیدی مذهب و از سرزمین صعده در شمال این کشور می باشند، و نیاکانشان چندین سده در یمن فرمانروایی داشتند. برای آنان پیروزی و زمامداری ای نمی بینم. سرانجام، فرمانروای ستمگر یمن که نامش یا نام خانوادگی اش منصور و قحطانی است، هنگامی که بر سوریه تاخت و با سفیانی درگیر شد، منصور یمانی موعود که دوازده امامی و از تبار امام حسین(علیه السّلام) می باشد، در صنعا برمی شورد، و منصور قحطانی را می کشد و سپس خود را در مدینه به امام مهدی(علیه السّلام) می رساند و از همراهانش می شود و پس از قیام امام در مکّه، همراه وی به عراق می آید.
نوشته شده در یکشنبه ششم مهر 1393ساعت 8:10 توسط یاسر نجف ابادیان|

آمدن سپاه خراسانی به بابل بنا بر آنچه امام علی‏(عليه السّلام) از آن خبر داده است، بی گمان، پس از واپسین نزدیکیِ کامل بهرام (مرّیخ) و کیوان (زحل) پیش از ظهور امام مهدی‏(عليه السّلام)، زلزله ها پیاپی روی خواهند داد، و سپاه هاشمی خراسانی با فرماندهی شعیب تمیمی پسر صالح، با پرچمهایی سیاه و کوچک، از سمرقند سوی عراق می آید و بخشهای راهبردیش، مانند بصره، بغداد و بابل را می گیرند، و سپاهیان سفیانی و دیگر دشمنان امام مهدی‏(عليه السّلام) را نابود می کنند، و زمینۀ زمامداری آن بزرگوار در این سرزمین را فراهم می سازند. امیر مؤمنان علی(علیه السّلام)، در بیان رویدادهای آخرالزّمان، فرمود: ... آگاه باشيد، برای شما، پس از زمانی، چیز نو و شگفتی خواهد بود كه با آن، برخی گفتارهای من را خواهید دانست، و برای شما برهانهای گوناگون و درستی آنها، هنگام درخشش بهرام و كيوان با نزدیکیِ دقيق، آشكار خواهد شد. در اين هنگام، لرزشها و زلزله ها پياپی روی خواهند داد، و از کنارۀ جيحون سوی بيابان بابل پرچمهايی روی می آورند..جَيْحُون یا آمُو دَرْيا پرآبترین رود آسیای میانه است که از کوههای هندوکش و کوههای پامیر سرچشمه می گیرد، و بخشی از مرزهای طبیعی افقانستان و تاجیکستان را پدید می آورد، و پس از آنکه از افقانستان بیرون می آید، از مشرق ترکمنستان می گذرد و بخشی از مرزهای‌ طبیعی ازبكستان‌ و تركمنستان‌ را پدید می آورد،‌ و سپس‌ به ازبكستان‌ می رود و در دریاچۀ آرال می ریزد( مراد از «کنارۀ جيحون»، همان سرزمینهای جای گرفته در شمال رود جیحون است که به آن «فرارود» گفته می شود، و بیشتر خراسان را در بر می گیرند، و شهر سمرقند، جایگاه قیام هاشمی خراسانی و شعیب تمیمی، در آنجاست. بابل، مرکز جهان در پایان این گفتارمان در بارۀ سرزمین بابل و رویدادهای آن در گذشته و آینده یادآوری می کنیم، همان گونه که مردمان در روزگاران کهن، شهر بابل را میانۀ عراق و عراق را میانۀ جهان برمی شمردند، شیعیان دوازده امامی بر این باورند که در آخرالزّمان، شهر کوفه که بخشی از سرزمین بابل می باشد، مرکز عراق، و عراق مرکز جهان خواهد شد؛ زیرا بی گمان، امام مهدی(علیه السّلام) پس از آنکه در مدینه آشکار می شود و در مکّه قیام می کند، با همراهانش به عراق می آید و کوفه را پایگاه رهبری خویش بر جهانیان می گرداند.
نوشته شده در شنبه بیست و نهم شهریور 1393ساعت 22:26 توسط یاسر نجف ابادیان|

از جابر جُعْفِی نقل شده است که ابو جعفر [باقر(علیه السّلام)] فرمود:

سفیانی، پس از آمدن به کوفه و بغداد، سپاهیانش را در سرزمینها می پراکند.

پس، از فرارود، ترس) از خراسانیان به او می رسد. پس مشرقیها بر ایشان

با کشتار روی می آورند و سپاهشان از میانمی رود. پس، هر گاه خبر آن

رویداد به وی رسید، سپاه بزرگی را سوی استخر) می فرستد که بر ایشان

مردی از بنی اُمیّه است. پس، برای آنان نبردی در قومِس)، درگیری ای

در دُولابِ) ری و جنگی در مرزهای زَرَنْجخواهد بود. پس، در آن

هنگام، سفیانی فرمان کشتار کوفیان و مدنیها را می دهد، و آن گاه،

 پرچمهای سیاه از خراسان روی می آورند که بر همۀ مردم جوانی از

بنی هاشم است که در کف راستش خالی است و خداوند كارش و

راهش را آسان می کند. سپس برای وی درگیری ای در مرزهای خراسان

است ... سپس، در پیِ درگیری ری، درگیری ای در مدائِن خواهد

بود، و در عَاقِرْقَوْفا) نبردی نابودگر و ریشه برانداز می باشد که هر

رهایی یافته ای از آن خبر می دهد، سپس، در پیِ آن، سربریدنی بزرگ

در بابل خواهد بود، و در زمینی از سرزمین نَصِيبِين جنگی خواهد بود.

سپس گروهی از سرزمینهای پرکِشت و سرسبز عراق بر اَخْوَص برمی شورند،

 و آنان همان بهترینان اند که بیشترشان از کوفه و بصره می باشند،

 تا آنکه آنچه را از اسیران کوفه در دو دست وی است، رها سازندبدان که بی گمان، اَخْوَص (چشم فرورفته) از وصفهای ویژۀ سفیانیِ بدشگون رهبر شامیان می باشد.

گفتنی است، بی گمان، این سربریدن بزرگ و کشتار گسترده در سرزمین بابل با دستان نیروهای سپاه سفیانی روی می دهد.

در برخی نوشتارهای زرتشتیان، از آمدن سپاهیانی سرخ درفش و گرفتن آنان سرزمین بابلِ عراق تا سرزمین پارسِ ایران و ناتوان کردن آنان عربها را، خبر داده شده است که از دیدگاه نویسنده، آن سپاهیان همان نیروهای سپاه سفیانی اند:

گروهی آیند سرخ نشان و سرخ درفش و پارس و روستاهای

ایرانشهر تا بابل بگیرند و ایشان تازیان را نزار کنند

نوشته شده در یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393ساعت 0:38 توسط یاسر نجف ابادیان|


آخرين مطالب
» آشوب فراگیر در آخرالزّمان 4
» آشوب فراگیر در آخرالزّمان 2
» آشوب فراگیر در آخرالزّمان 3
» آشوب فراگیر در آخرالزّمان
» نقش فرانسه در رخدادهای ایران در آخرالزّمان
» آخر الزمان در ماه آینده فرا می‌رسد!
» پاییز سرنوشت ساز در اخر الزمان
» حوثیهای یمن و یمانی موعود
» بابل در اخرالزمان قسمت اخر
» بابل در اخرالزمان9
Design By : Pars Skin